Tukea yhdistystoiminnasta

Osteoporoosista kärsii Suomessa noin 400 000 ihmistä. On kuitenkin täysin mahdollista, että diagnoosin saatuaan voi tuntua siltä, että olisi jäänyt aivan yksin sairautensa kanssa – varsinkin, jos lähipiirissä ei ole ketään muuta, jolla osteoporoosia on. Ei kuitenkaan ole tarvetta vaipua epätoivoon, sillä osteoporoosin kanssa voi elää aika pitkälle tavallista elämää, vaikka sairauden tuomat vaatimukset ja riskit tulee aina pitää mielessä.

Varsinkin diagnoosin vastikään saaneiden kohdalla mielessä pyörii paljon kysymyksiä siitä, miten sairauden kanssa eletään, miten siitä voi kertoa hyvällä tavalla ja mistä voi saada hoitoa. Lääkärit suosittavatkin usein diagnoosin vahvistuttua olemaan yhteydessä vertaistukiryhmään: osteoporootikkojen keskuudessa on Suomen Osteoporoosiyhdistys, joka on rekisteröitynyt yhdistys. Mutta miksi yhdistykseen kannattaisi olla yhteydessä?

Aktiivisesti mukana

Osteoporoosiyhdistyksen tarkoitus on tarjota tietoa osteoporoosin kanssa eläville – niin itse potilaille kuin heidän läheisillekin. Yhdistys on perustettu 1995, ja se on Suomen Luuliiton jäsen.

Suomi on yhdistysten luvattu maa, ja suomalaiset kuuluvat aktiivisesti monenlaisiin yhdistyksiin. Monien tutkimusten mukaan sillä on myös terveydellisiä vaikutuksia. Tilastokeskus tiedotti jo 2006, että ihmisten kokemus omasta terveydestään on sitä parempi mitä enemmän hänellä on sosiaalista pääomaa. Se tarkoittaa ystäväkontakteja, luottamusta ja aktiivista osallistumista – kaikkea tätä saa yhdistystoiminnasta.

Osteoporoosiyhdistys postittaa jokaiselle jäsenelleen neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Luustotietolehden. Tämän lisäksi jäsenillä on käytössään asiantuntijan puhelinneuvonta ja mahdollisuus osallistua informatiivisille luennoille. Näillä jäseneduilla tuetaan jo oikein hyvin kenen tahansa osteoporootikon elämää ja tuodaan esille elämänlaadun ylläpitämisen tärkeys.

Yhdistykset toimivat kuitenkin vapaaehtoisvoimin, mikä tarkoittaa sitä, että niiden toimijat ottavat avosylin vastaan kenet tahansa, joka on vain valmis antamaan heille aikaansa. Toimintaan mukaan lähteminen on arvokas tilaisuus hankkia aiemmin mainittua sosiaalista pääomaa. Tämä puolestaan saattaa auttaa henkilö kokemaan itsensä ja terveytensä paremmaksi kuin ennen. Toiminnasta saa niin ystäviä kuin luottamustakin sen verran kuin on valmis ottamaan vastaan.

Yhdityksen aktiivit auttavat myös ihan rivijäsenistöäkin saamaan parempia kokemuksia sairauden kanssa elämisestä, joten mikäli olet valmis antamaan aikaasi ja haluat olla innostava esimerkki muille osteoporootikoille, liity ihmeessä aktiivijäsenten joukkoon.